Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Giới Thiệu Cách Sử dụng PDO Kết Nối MySQL

Giới thiệu cách sử dụng PDO kết nối MySQL - Đa số lập trình viên đã quen có việc cài đặt và tiêu dùng MySQL hoặc MySQLi extension trong PHP để kết nối sở hữu MySQL. Phiên bản PHP 5.1 giới thiệu tính năng PHP Data Object viết tắt là PDO. Tính năng này cho phép việc kết nối và tương tác có cơ sở dữ liệu trở lên dễ dàng và hiệu quả hơn so mang trước đây. Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dùng PDO trong PHP.

PDO là gì ?

PDO là lớp truy cập cơ sở dữ liệu trong PHP, nó chế tạo một hệ thống API duy nhất giúp kết nối có rộng rãi cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL... Tính năng nổi bật của PDO so có việc dùng những extension khác đấy là lúc bạn muốn chuyển đổi giữa các cái cơ sở dữ liệu khác nhau vì dụ từ MySQL sang PostgreSQL thì bạn ko phải sử đổi mã code mà đảm bảo ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Tạo Database :

Trước hết chúng ta cần tạo một database để có thể khiến việc sở hữu nó. Chúng ta sẽ tạo một database mang tên là my_pdo_test trong đó với một bảng users . Để tạo database bạn chạy câu lệnh sau:

create database test_pdo;

Bạn có thể sử dụng PHPMyAdmin hoặc MySQL client thông thường trên command line để thực thi câu lệnh trên. Tiếp theo, chúng ta cần nên thông báo với MySQL server là chúng ta sẽ tiêu dùng database này bằng cách chạy câu lệnh sau:

user test_pdo;


Tiếp theo tạo một bảng users với cú pháp như sau :

CREATE TABLE `users` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`age` int(3) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
)

Kết nối với MySQL

Bây giờ để kết nối với MySQL, chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

$DBH = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $pass);

Ở đây $host, $dbname, $user và $pass lần lượt là thông tin host (thường là localhost hoặc I.P của database), tên database, tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng tạo hoặc có quyền sử dụng database này. Ví dụ của tôi như sau:

$db = new PDO("mysql:host='localhost';dbname='test_pdo'", "root", "");

Để kiểm tra xem kết nối thành công hay không, chúng ta sẽ sử dụng try..catch:

try {
    $db = new PDO("mysql:host='localhost';dbname='test_pdo'", "root", "");
} catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}

Nếu chạy đoạn mã trên mà bạn thấy có lỗi xảy ra thì bạn cần kiểm tra lại thông tin của host, db, user và pass.

Chèn Record vào bảng

Để chèn record vào bảng chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

$sql = "INSERT INTO users(name, age) values('Lê Hoàng Anh', 25)";
$sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();

Sau khi chạy đoạn mã trên bạn sẽ thấy trên DB xuất hiện một record mới với trường name và agecó giá trị lần lượt là Lê Hoàng Anh và 25.

Với những thông tin về cách sử dụng PDO kết nối SQL là thông tin dành cho những ai dang có nhu cầu về việc tạo database chi tiết nhất . Với Hoàn Vũ của chúng tôi là một nơi lập trình iOS với Swift thì và chúng tôi đã mang lại nhiều gia trị thiết thực nhất hơn 10 năm qua và phát triển công nghệ thông tin với Swift trong công nghệ lập trình iOS tốt nhất hiện nay .

Công Ty TNHH Giải Pháp CNTT Hoàn Vũ

  • Địa Chỉ: 265 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Email: leenguyen@hoanvusolution.com
  • Tell: 0903.882.316 ( Mr. Hải )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét